برای یافتن بهترین نام همینک جستجو کنید...

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

انتقال ثبت نام

خرید دامنه

.COM
.NET
.ORG
domain

سفارش میزبانی (هاست)

By trusting us with your business needs, we promise you a 99.9% uptime on any services we provide, outside of any standard maintenance we may provide.

خرید دامنه

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

ایجاد تراکنش

در ذیل خلاصه ای از صورت حساب ها و مبالغ قابل پرداخت آنها جهت پرداخت مشاهده میکنید.برای پرداخت لطفا روش پرداخت مورد نظرتان را انتخاب کنید و پرداخت را انجام دهید.

مرکز آموزش

سوال خود را جهت جستجو در بخش آموزش ها وارد کنید...

برای یافتن بهترین نام همینک جستجو کنید...

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

انتقال ثبت نام

خرید دامنه

.COM
.NET
.ORG
domain

سفارش میزبانی (هاست)

By trusting us with your business needs, we promise you a 99.9% uptime on any services we provide, outside of any standard maintenance we may provide.

خرید دامنه

در زیر شما میتوانید نام های دامنه را در کارت خرید خود قرار دهید،اطلاعات لازم و نام های سرور را برای آن مشخص کنید

ایجاد تراکنش

در ذیل خلاصه ای از صورت حساب ها و مبالغ قابل پرداخت آنها جهت پرداخت مشاهده میکنید.برای پرداخت لطفا روش پرداخت مورد نظرتان را انتخاب کنید و پرداخت را انجام دهید.

مرکز آموزش

سوال خود را جهت جستجو در بخش آموزش ها وارد کنید...

سرویس ها

مشاهده سرویس ها و قیمت های ما

22
21

از200/000

تومان

از200/000

تومان

پلن پایه سرور مجازی

poly

درباره این سرویس

سرویس ماشین مجازی ویژه امیران هاست بهترین سرویس و پر سرعت ترین سرویس در کشور با ترافیک نامحدود به همراه پشتیبانی ویژه

22
21

از300/000

تومان

از300/000

تومان

پلن برنزی سرور مجازی ایران

poly

درباره این سرویس

سرویس ماشین مجازی ویژه امیران هاست بهترین سرویس و پر سرعت ترین سرویس در کشور با ترافیک نامحدود به همراه پشتیبانی ویژه

22
21

از350/000

تومان

از350/000

تومان

پلن نقره ای سرور مجازی ایران

poly

درباره این سرویس

سرویس ماشین مجازی ویژه امیران هاست بهترین سرویس و پر سرعت ترین سرویس در کشور با ترافیک نامحدود به همراه پشتیبانی ویژه

22
21

از400/000

تومان

از400/000

تومان

پلن طلایی سرور مجازی

poly

درباره این سرویس

سرویس ماشین مجازی ویژه امیران هاست بهترین سرویس و پر سرعت ترین سرویس در کشور با ترافیک نامحدود به همراه پشتیبانی ویژه

فروش ویژه

از 300/000 تومان / ماهانه

1-Core

RAM: 4 GB DDR4

Drives: 15 GB NVMe SSD

Port: 10G

traffic: unlimited

hgh

آخرین اخبار

مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه ها